Predavanja

Datum i vremeMestoTemaPredavačCenaPrijava kontakt
VEZA: POČETAK,TIPOVI, PROBLEMI I USPEŠNO REŠAVANJE

PREDAVANJA SA RADIONICOM 60 + 60 minuta

14,03.2019. godine, četvrtak

18 – 20 sati

Predavanje+radionica

Zgrada Krsmanovića, Terazije 34
(Visoka škola socijalnog rada),
Beograd
Predavanje:
OD ZALJUBLJENOSTI DO TRAJNOSTI

Radionica:
Rad u grupi, simulacija situacija, anticipiranje izazova

Prof dr Tatjana Milivojević1500 dinara065 88 33 555
19,03.2019. godine, utorak

18 – 20 sati

Predavanje+radionica

Zgrada Krsmanovića, Terazije 34
(Visoka škola socijalnog rada),
Beograd
Predavanje:
LJUBAV I PARTNERSKI ODNOSI

Radionica:
Rad u grupi, interakcija, upitnik koji otkriva vaš stil vezivanja

Prof dr Žarko Trebješanin 1500 dinara065 88 33 555
21,03.2019. godine, utorak

18 – 20 sati

Predavanje+radionica

Zgrada Krsmanovića, Terazije 34
(Visoka škola socijalnog rada),
Beograd
Predavanje:
LJUBAVNA PRAKSA, STRAHOVI I INTEGRITET

Radionica: Vežba koja otkriva šta želite a šta birate – skrivene motivacije, interakcija

Jasna Lovrić, konstr. koučing psiholog1500 dinara065 88 33 555

Radionice

Datum i vremeMestoTemaPredavačCenaPrijava kontakt
10.02.2018terazijeneka temaivan10000662256

Tribine

Datum i vremeMestoTemaPredavačCenaPrijava kontakt
10.02.2018terazijeneka temaivan10000662256