Prof dr Žarko Trebješanin

 

Dr Žarko Trebješanin rođen je u Beogradu, gde je i diplomirao (1974), magistrirao (1982) i doktorirao (1990) na odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu.

Kao asistent-pripravnik zaposlio se na Grupi za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu 1974. godine, da bi naredne godine prešao na Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki fakultet) u Beogradu, gde i danas radi. Od 1995. je redovni profesor na predmetima Uvod u opštu psihologiju i Psihologija ličnosti. Takođe predaje Psihologiju ličnosti na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu i na Fakultetu primijenjenih nauka (department Psihologija) u Podgorici.

Učestovao je kao saradnik i rukovodilac projekata u naučnim i stručnim projektima Instituta za psihologiju. Autor je projekta stručne edukacije iz psihologije predstavnika nevladinih organizacija i predavač na tematskim seminarima o ličnom i kolektivnom identitetu, stavovima, predrasudama i stereotipima u organizaciji OEBS-a. Vodio je više projekata o toleranciji, nasilju među vršnjacima, romskom liderstvu itd. u Crnoj Gori, čiji je organizator bio OEBS.

Do sada je objavio desetak knjiga i više od stotinu naučnih i stručnih radova. Takođe je uredio i napisao predgovore za knjige. Naučne studije, ogledi i intervjui prevođeni su mu na engleski, francuski, nemački, mađarski, makedonski i slovenački jezik.

Bio je predsednik Saveza psihologa Jugoslavije, član Upravnog odbora Politike i član UO RTS, kao  i glavni urednik Psiholoških novina.

Osnivač je i urednik biblioteke „Psihologija za radoznale“ u Zavodu za udžbenike (od 2001). U ovoj biblioteci do sada su izašla dela S. Frojda, L. S. Vigotskog, E. Froma, B. Betelhajma, D. Morisa, M. Rozenberga, E. Edindžera i drugih.

Napisao je scenario i bio voditelj u seriji „U središtu duše“, posvećenu ličnosti i delu S. Frojda, koja je u tri nastavka emitovana na RTS 2006. godine.

Nagrade:

Za knjige Psihoanaliza – mali leksikon i Šta Frojd zaista nije rekao dobio je 1995. nagradu „Borislav Stevanović“ za naučni doprinos psihologiji koju dodeljuje Društvo psihologa Srbije, a za doprinos tumačenju i afirmacije domaće satire  dobio je nagradu „Radoje Domanović“ (2002) koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije. Dobitnik je i sledećih nagrada:  „Žiža Vasić“ za popularizaciju savremene psihologije (1983), „Veselin Lučić“ (za najbolje naučno delo na Univerzitetu u Beogradu), “Vitez poziva” (za časno obavljanje svoje profesije) i “Stojan Novaković” (za najbolji srednjoškolski udžbenik) 2012. godine.

Knjige:

 • Fromove dihotomije, Nolit, Beograd 1983.
 • Predstava o detetu u srpskoj kulturi, Srpska književna zadruga, Beograd, 1991. i Jugoslovenski centar za prava deteta, Beograd 2000 (drugo, dopunjeno izdanje)
 • Psihoanaliza – mali leksikon, Plato, Beograd 1993. i 2000 (drugo izdanje)
 • Šta Frojd zaista nije rekao, Prosveta, Beograd 1994, CPI DPS, Beograd 2005. i Službeni glasnik, Beograd 2016. i 2017.
 • Politika i duša, Vreme knjige, Beograd 1995.
 • Leksikon psihoanalize, Matica srpska, Novi Sad 1996, 1998, 2003. i Nova knjiga, Podgorica 2005.
 • Najstrašnije je kada otruju oblak: kako deca Srbije vide rat i mir (koautor), Institut za psihologiju, Beograd 1999.
 • Psihosocijalne posledice rata na roditelje i decu (koautor), Institut za psihologiju, Beograd 1999.
 • Rečnik psihologije, Stubovi kulture, Beograd 2000, 2001, 2004.
 • The Most Terrible Thing is When They Poison the Cloud, Klio, Beograd 2000.
 • The Psychosocial Effects od War on Children and Parents, Klio, Beograd 2001.
 • Nikola Tesla: ličnost, neuroza i poslanje, Zavod za udžbenike, Beograd 2006.
 • Psihologija (koautor), Zavod za udžbenike, Podgorica 2007.
 • Rečnik Jungovih pojmova i simbola, Hesperija edu, Beograd 2008.
 • Šta Jung zaista nije rekao, Službeni glasnik, Beograd 2010, 2012. i 2017.
 • Psihologija ličnosti, Učiteljski fakultet, Beograd 2010.
 • (sa B. Žikićem), Neverbalna komunikacija: antropološko psihološki pristup, Zavod za udžbenike, Beograd 2016.

Knjige koje je uredio i za koje je napisao predgovor:

 • Klajn, Frojd, psihoanaliza i literatura, Matica srpska, Novi Sad 1993; Psihoanaliza na razmeđu vekova, Gutenbergova galaksija, Beograd 2000.
 • Frojd, Budućnost jedne iluzije i drugi eseji o religiji, Zavod za udžbenike, Beograd 2002.
 • Betelhajm, V. Frankl, Ubijenje duše, Zavod za udžbenike, Beograd 2004.
 • Frojd, Antropološki ogledi, Prosveta, Beograd 2005.
 • G. Jung, Arhetipovi i razvoj ličnosti, Prosveta, Beograd 2006.
 • Frojd, Kompletan uvod u psihoanalizu, Nova knjiga, Podgorica, 2005.
 • Adler, Poznavanje čoveka / Individualna psihologija i religija, Prosveta, Beograd, 2007.
 • Frojd, Libido i karakter, Zavod za udžbenike, Beograd 2016.
 • Miša Jevtić je objavio knjigu razgovora sa Ž. Trebješaninom pod nazivom Psihološki vidici Žarka Trebješanina, Plato, Beograd 2003.

 

Prof dr Žarko Trebješanin je u Školi za brak predavač na dve teme: „Muškarac i žena – različitost i ravnopravnost“ i „Partnerski odnosi“