Prof dr Tatjana Đ. Milivojević

 

Tatjana Đ. Milivojević je doktor filozofije, vanredni profesor na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu i sertifikovani TA psihoterapeut. Član je Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Rođena je u Beogradu, živela je i školovala se u Francuskoj gde je završila gimnaziju i u Beogradu. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a magistrirala i doktorirala u Francuskoj na Filozofskom fakultetu Univerziteta Nica Sofija Antipolis (Sophia-Antipolis, Nice). U Nici je završila i obuku za psihoterapeuta i radila kao psihoterapeut, edukator i vođa radionica.

Polje istraživanja i naučnog rada Tatjane Milivojević je multidisciplinarno i interdisciplinarno i obuhvata višedecenijsko profesionalno i predavačko iskustvo u oblastima primenjene filozofije i psihologije, etike, motivacije, komunikacije, kreativnosti i kulturne antropologije.

Osim naučnih monografija, poglavlja u monografijama, članaka i udžbenika, objavila je i dva romana: „Nerođen od oca“, Filip Višnjić, Beograd 2009. i „Ispovesti jedne psihoterapeutkinje“, Filip Višnjić, Beograd 2013. u prevodu sa prvog izdanja na francuskom jeziku.

Prof dr Tatjana Milivojević je predavač na teme: „Socijalne vrline, umeće življenja u zajednici“ i „Nasilje u braku, vrste nasilja“