Prof dr Ljiljana Manić

 

Ljiljana Manić rođena je u Beogradu, gde je diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Završila je magistarske studije na Fakultetu za poslovne studije i odbranila doktorsku disertaciju na temu “Odnosi s javnošću neprofitnih organizacija” na Fakultetu za kulturu i medije.

Oblasti naučnoistraživačkog rada u kojima je objavljivala naučne radove su: marketing, oglašavanje, odnosi s javnošću, kulturna politika, kulturno nasleđe i društvena konstrukcija starosti.

Objavila je veliki broj radova, među kojima dve monografije nacionalnog značaja, radove u časopisima međunarodnog značaja, radove u nacionalnim časopisima i dr. Učestvovala je u brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Tokom godina profesionalnog angažovanja, bila rukovodilac i koordinator više uspešno realizovanih projekata koje je podržalo Ministarstvo culture i informisanja Republike Srbije.

Dobitnica je Zlatne značke Kulturno prosvetne zajednice za doprinos kulturi 2018. godine. Član komisije za naučno istraživački rad. Sekretar je Gerontološkog društva Srbije. Bila angažovana kao ombudsman za prava studenata.

Prodekan je za nastavu i vanredni professor na Fakultetu za kulturu i medije od 2014. godine.

Prof dr Ljiljana Mandić je predavač na temu: “Budžet u braku”