PREDAVANJA

Kultura komunikacije u braku

Komunikacija je osnovni način na koji drugome saopštavamo osećanja, potrebe, namere, promene i novosti.

Opširnije…

Muškarac i žena – različitost i ravnopravnost. Partnerski odnosi.

Muškarac i žena su ravnopravni ali i različiti. Potrebno je poštovati različitosti polova i primarnih uloga, kvaliteta i potencijala koje svaki pol nosi.

Opširnije…

Razvoj u braku. Priprema i razvoj kroz roditeljstvo

Šta tačno znači razvoj u braku, šta podrazumeva? Na koji način možemo biti sigurni da smo prihvatili svoju novu životnu razvojnu fazu? Da li smatramo da nova razvojna faza – brak, obogaćuje naš zivot ili smatramo da nas nečega lišava?

Opširnije…

Pravni aspekti braka. Deca, imovina, prava

Pravni aspekt prilikom pripreme za brak je neophodno proći. Ukoliko se pre braka supružnici o njemu ne obaveste i ne prođu ga, nije kasno da to učine i u toku braka, ali je poželjno postati svestan da on postoji što pre.

Opširnije…

Socijalne vrline i umeće življenje u zajednici

Umeće življenja u zajednici podrazumeva mnogo toga važnog u kvalitetu svakodnevnog života. Socijalnim vrlinama je i te kako mesto u braku pre svega zato što se često ima običaj da se prema svima bude ljubazan osim prema svojim ukućanima i najbližim članovima porodice.

Opširnije…

Bonton – veština življenja u zajednici

Bonton kao skup pravila o pristojnom ponašanju označava fino ponašanje i lep način izražavanja dobro vaspitanih i obrazovanih ljudi. Umeće življenja u zajednici je velika veština. Takođe je veoma korisna i praktična u vanrednim ali i u svakodnevnim situacijama.

Opširnije…

Nasilje u braku, vrste nasilja

Kada govorimo o nasilju u partnerskim odnosima, porodici, braku, važno je da napomenemo da nasilje može biti verbalno, fizičko, seksualno ili ekonomsko. Kada govorimo o nasilju mi govorimo u stvari o strahu.

Opširnije…

Planiranje porodice i seksualnost

Planiranje porodice je jedna od važnih tema oko koje se pre braka treba dogovoriti. Razjasniti. Planiranje porodice, seksualnost, osnovno znanje o anatomiji i fiziologiji naših tela, je neophodno da bi mogli zdravo da zakoračimo u svet braka čiji su sastavni i svakodnevni deo.

Opširnije…

Budžet u braku

Upravljanje budžetom u braku je veoma bitan deo dogovora o zajedničkoj strategiji za budućnost. Planiranje budžeta, pregled prihoda i rashoda, određivanje prioriteta u trošenju, odnos prema štednji, stvaranje zajedničkog novca i izdvajanje dela koji se ostavlja na stranu, važna su pitanja i česti povodi za bračne probleme i nesuglasice.

Opširnije…

Tradicionalna porodica i duhovnost

Šta se u našoj kulturi podrazumeva pod terminom tradicionalna porodica? Koje je mesto religije u životu takve porodice? Venčanje u crkvi je ponovo postalo deo vrednosnog sistema povezivanja partnera i stupanja u brak. Da li znamo značenje rituala venčanja u crkvi?

Opširnije…