O NAMA – REČ AUTORA

Tim Škole za brak čini grupa renomiranih stručnjaka, podjednako entuzijasta i inovatora u svojim oblastima profesionalnog angažovanja. Profesionalaca koji u svojim oblastima rada postavljaju nove standarde i granice. Kroz  teme  Škole za brak prepoznali su pitanja iz svoje profesionalne prakse u kojima mogu iskustvom i znanjem pomoći mladim ljudima i parovima u tako važnoj oblasti života koju predstavljaju brak i partnerska zajednica. Velika mi je čast i zadovoljstvo što su upravo ovi ljudi stali iza ideje i misije Škole za brak. Po zajedničkom mišljenju na  braku i ljubavi je potrebno raditi a kroz deset tema Škole za brak mi pokrivamo sve one oblasti u kojima se problemi mogu pojaviti i narušiti brak. Kvalitet braka ujedno određuje kasniji kvalitet roditeljstva i vaspitanja dece.

MATI DOO u okviru koje je pokrenut projekat Zajedno, Škola za brak,  je osnovana 2018. godine. Međutim MATI u varijantama imena i načina organizovanja, postoji 15 godina. Angažovana u različitim oblastima ali uvek vezano za probleme dece i porodice. MATI je prvobitno izrasla iz MMM Srbije (Mouvement Mondial des Meres Serbia) čiji sam osnivač i predsednik od 2002. godine a koja je bila deo šire svetske mreže ženskih udruženja.
Majčinstvo, porodični problem, položaj žene, partnerski odnosi su oduvek bili predmet mog interesovanja. Kao mama ćerki koje su u Beogradu rasle u vreme sankcija, rata, bombardovanja a zatim petooktobarskih promena i svega što je došlo nakon njih, na sve načine sam pokušavala da održim porodične vrednosti i navike, strukturu koja će im obezbediti normalno detinjstvo i odrastanje. Bolele su me promene u društvu koje su pretile da ugroze i našu i njihovu budućnost. Mislila sam da moram da učestvujem, kao žena i majka. Nikada nismo odlazili iz Srbije tako da je moja svest o problemima sa kojima se suočavaju mladi i porodice u Srbiji bila iskustvena i potpuna.

Jedan od primera takvog direktnog angažovanja je rad MMM Srbije: “Posleratne trauma dece uzrasta od 13 do 15 godina u Srbiji” koji je 2005. godine prezentiran na workshop-u u Smolenicama, Slovačka, pred 40 učesnika, stručnjaka iz 19 zemalja sveta: Francuske, UK, USA, Rusije, Čehoslovačke, Švajcarske, Italije, Ukrajine, Belorusije, Irana i dr. Dalje: „MATI“ žensko preduzetništvo i domaća radinost (2012. god.); osnivanje udruženja: „MATI žene sela – žene grada“ i rad na povezivanju njihovih znanja i resursa (2015. god.). Niz učešća na konferencijama (Bejrut, zgrada UN 2006 god.), učešća u projektima, prezentacija, edukacija o problemima žena i porodica i sl.

Sa godinama daljeg razvoja i rada gradila sam se profesionalno u pravcu rada na problemima porodice, razvoja savremene žene, kao i emotivnog razvoja dece. Kombinujući i uklapajući sva znanja i iskustva koja sam stekla tokom niza godina širom sveta. Kroz razgovore tokom predavanja i u radu sa klijentima, uvidela sam da je uzrok velikog broja problema u braku i roditeljstvu pre svega skoro potpuna nepripremljenost mladih ali i onih starije generacije u trenutku kada se spremaju na tako važan korak kao što je brak, buduće roditeljstvo. Shvatila sam da znanje imam ali da je potrebno da to znanje organizujem u koncept koji mogu da ponudim kao moj doprinos. Da škola takve vrste koja može da omogući kvalitetnu i celovitu pripremu za partnersku zajednicu koja zatim rezultira dolaskom dece… ne postoji. Ne samo u našoj zemlji. Nije postojala ni svest o tome šta je sve neophodno da bude obuhvaćeno takvom pripremom. Kakav je značaj znanje o budžetu porodice ili na koji način pravni aspekti braka i imovine mogu da utiču na porodične odnose i sl.
Tako se rodila ideja o Školi za brak, zatim koncept i ubrzo realizacija. Koncept od deset predavanja je rezultat zaokruženog iskustva u radu na tim problemima. Grupisani izvori problema klijenata, sa kojima sam se sretala u profesionalnom radu, formirali su navedenih deset tema. Po mom iskustvu osim nekih specifičnosti vezanih za partnerske odnose i kulturu, ove teme čine zaokruženu pripremu.

Imala sam sreću i čast da vrhunski predavači, ljudi koje lično veoma poštujem, podrže ovaj koncept i ove teme. Ponosna sam na tim koji se okupio oko ideje da se uradi nešto zaista kvalitetno i korisno. Mislim da smo svi zajedno uspeli da Škola za brak pruži visoko profesionalni pristup i znanje u oblasti braka i partnerskih odnosa. Ovom poslu smo pristupili beskompromisno kvalitetno i sa željom da rad Škole zbilja donese promenu, pomak na bolje.

Prostor u kom radimo je prelepa kuća Krsmanovića na Terazijama, jedno od najlepših zdanja u Beogradu. Ljubaznošću osnivača Visoke škole socijalnog rada čiji je to prostor, prof dr Vladimira  Ilića, koji je umeo da prepozna šta želimo da pružimo kroz naše teme i koncept. Rad Škole za brak je po svemu kompatibilan odličnom programu Visoke škole socijalnog rada.

S poštovanjem,

Jasna Lovrić