Nikoleta Vučenović, advokat u Beogradu

 

Rođena u Beogradu, gde se i školovala. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine, u današnjem zvanju mastera prava. Završila specijalizaciju za međunarodne trgovinske ugovore i položila pravosudni ispit. Od 1989. godine bavi se advokaturom, najpre kao pripravnik, a od 1991. godine kao samostalni advokat.

Pored bogate prakse u oblasti građanskiih i privrednog prava, bavila se i konsultantskim poslovima za Svetsku banku i IBRD i učestvovala u više refomskih projekata od ključne važnosti za Repbliku Srbiju. Ključna ideja vodilja u praksi uvek joj je dobrobit lica za koje obavlja poslove.

Brakom i porodičnim pravom se bavi kroz praksu, ali za sve godine prakse nikada nije prihvatila da radi razvod koji nije bio bar u nekom delu sporazumni.

Brak smatra formom kojom se čuva sadržina porodice. Pravni aspekt braka smatra ključnim za postavljanje zdravih odnosa supružnika, a samim tim i svih ostalih članova porodice.

Advokat Nikoleta Vučenović je predavač na temu: „Pravni aspekti braka. Deca, imovina, prava“