Jasna Lovrić, osnivač Škole za brak i predavač

Rođena i školovala se do master studija u Beogradu. Majka tri ćerke. Radila na različitim poslovima i pozicijama i sa godinama razvoja i rada izgradila svoju profesionalnu orijentaciju u pravcu rada na problemima porodice, razvoja savremene žene, kao i emotivnog razvoja dece.

Preko 15 godina se aktivno bavi problemima žena i dece. Iskustvo u radu sa klijentima i  interakcija na predavanjima i radionicama, vodili su je da definiše grupe problema iz oblasti partnerskih odnosa, roditeljstva i braka. Te grupe problema je pretočila u međusobno povezane teme jasno definisanog stava i pristupa. Celina od deset tema čini zaokružen program Škole za brak.

Od 2002 – 2012. godine predsednik Svetskog pokreta majki – Srbija (Mouvement Mondial des Meres Serbia) član World Movement of Mothers sa sedištem u Parizu (Make Mothers Matter, Brisel i Njujork). Učesnik konferencija na temu žena i porodice širom sveta. Najveći uspeh MMM Srbija-e je inicijativa i ideja 2005. godine za radionicu u Slovačkoj, sa temom ratnih i posleratnih trauma kod dece, adolescenata i žena. Uz  40 učesnika iz 19 zemalja sveta, učestvovala je radom “Posleratne traume dece u Srbiji uzrasta 13 – 15 godina”. Rezultat radionice je knjiga, zbornik studija i radova koja se koristi u stručnim i naučnim programima.

Od 2012. godine radi na razvoju i promociji ženskog preduzetništva u Srbiji. Predsednik je i osnivač Udruženja Žene sela i grada – Mati, sa sedištem u Beogradu.

Koordinator je i organizator više od 10 konferencija, seminara i kampanja na različite teme, kod nas i svetu. Radila na različitim projektima. Autor nagrađenih projekata.

Dodatne edukacije: Coaching Psyhologist, Project Management and Planning, Programming Project Preparation Facility, Personal analysis of employees, Organizational Culture Inventory, Human Resources Management, IPA Programming and Preparation Facility, Psycho-rehabilitation For Victims Of Torture, Women and Children in an Insecure World, Children at risk, The role of Women and Mother in Builiding Peace and Security, The Family as source of strength i td. Organizcije: Udruženje konstruktivista Srbije, Constructive and Inteligent Solutions Beograd, Human Synergistic International Serbia,  Center For Psychological Services Armenia, Liga voor het Kind Belgium, Worldwide Organization for Women WOW, MMM France i td.

Piše za nekoliko ženskih i porodičnih časopisa u Srbiji. Predavač u Školi roditeljstva Nada Lazić sa dve teme: „Emotivni razvoj deteta u prvoj godini života” i „Razvoj roditeljstva“.

Jasna Lovrić je predavač na temu: “Razvoj u braku. Priprema i razvoj kroz roditeljstvo”