Đakon Radomir Marinković

Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom Protojereja – stavrofora prof dr Radovana Bigovića.
U periodu od 2002 – 2018. godine sa uspehom radio kao veroučitelj u Sedmoj beogradskoj gimnaziji.

Pri Odboru za Versku nastavu Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, obavljao je dužnost nastavnog savetnika Odeljenja za stručno savetovanje katiheta.
Imenovan 2014. za koordinatora pododbora zaduženog za izradu novog nastavnog plana i programa udžbenika za Pravoslavni katihizis pri Komisiji za unapređenje crkvene prosvete Svetog Arhijerejskog Sabora SPC.

Učestovao je u više projekata i stručnih skupova koji se tiču unapređenja verske nastave. Saradnik je organizacije EFTRE – European Forum for teachers of Religious Education.

Bio je član uređivačkog odbora časopisa Pravoslavni Katiheta i vešegodišnji saradnik versko-naučnog časopisa Teološki pogledi. Objavljivao tekstove i radove iz oblasti verskog obrazovanja u domaćim i stranim časopisima. Autor je serijala U susret Vaskrsu koji je emitovan na TV Hram. Gostovao u više radio i TV emisija na teme iz oblasti u kojima je angažovan.

Od aprila 2018. godine obavlja dužnost referenta za crkvenu prosvetu Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC.

Oženjen Nikolinom Marinković, diplomiranim teologom i veroučiteljicom, sa kojom ima kćer Lanu i sina Petra.

Đakon Radomir Marinković je predavač na temu: “Tradicionalna porodica i duhovnost”